Woningen

Projecten

Vink+Veenman b.v. is bekend geworden door de realisatie van vele woningbouwprojecten de afgelopen 75 jaar. Dit kunnen kleinschalige projecten zijn, maar ook projecten met een bouwsom van meer dan 10 miljoen worden naar tevredenheid van de opdrachtgever gerealiseerd. Kennis en ervaring vormen de grondslag voor het leveren van de gewenste kwaliteit, waarbij vooral ook de individuele wensen van de kopers voorop staan.

Het vertrouwen in onze medewerk(st)ers is groot. Al jaren bewijzen zij ook in lastige situaties in staat te zijn op kwalitatief hoog niveau de projecten te realiseren. Tenslotte weten wij ons gesteund door onze professionele organisatie, waarin wij (blijven) investeren en die een solide basis biedt voor onze werkzaamheden.

31 appartementen DE DAEN te Amsterdam
31 appartementen DE DAEN te Amsterdam