Stichting Vink+Veenman

Stichting Vink+Veenman voor Ambachtelijke opleidingen in de Derde Wereld.


De Stichting Vink+Veenman voor Ambachtelijke opleidingen in de Derde Wereld is opgericht in 1989, toen Vink+Veenman haar 50-jarig jubileum vierde. De giften binnengekomen ter gelegenheid van dit jubileum en later aangevuld met giften voor andere jubilea, vormen het kapitaal van de stichting.
De rente over dit kapitaal wordt gebruikt om jongeren in de derde wereld een ambachtelijke opleiding te laten volgen, waarna ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien of een eigen bedrijfje kunnen beginnen.

De coördinatie ter plaatse is in handen van paters van een Engels/ Nederlandse organisatie van missionarissen, die aanvragen sturen voor een bijdrage aan leerlingen van de allerarmste gezinnen om een opleiding tot zelfstandig timmerman, metselaar, schilder, enz. te kunnen volgen.


Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de heer G.Kranenburg (voormalig ambtenaar van de Gemeente Nieuwkoop), de heer J. van Luyk (pater van Mill Hill) en als secretaris de heer N.J. Veenman (voormalig directeur van Vink + Veenman).

In de loop der jaren heeft de Stichting financïele hulp geboden in Kenia, Oeganda, Pakistan, Congo, Kameroen en Chili.