Edukans Onderwijsexpeditie

'Ieder kind heeft recht op onderwijs'

Vink+Veenman b.v.hecht veel waarde aan diverse goede doelen, bijvoorbeeld de kans voor jongeren voor het volgen van een ambachtelijke vakopleiding om zo in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Dit doel steunen wij al middels de Stichting Vink+Veenman voor Ambachtelijke opleidingen in de Derde Wereld. Echter onlangs werden wij benaderd door Anne Blijleven met het volgende initiatief, hetgeen ons ook aansprak

Vink+Veenman heeft een gift gedaan ten behoeve van de Edukans Onderwijsexpeditie.

Edukans is een organisatie die kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school helpt. Als gevolg van armoede, oorlog, aids gaan namelijk veel kinderen niet naar school in de derde wereld.

Vanuit een samenwerking tussen Edukans en diverse onderwijsinstellingen hebben Nederlandse studenten de mogelijkheid om hun steentje bij te dragen aan onderwijsprojecten in de derde wereld, zo ook Anne Blijleven.

Zij is student aan de PABO te Amsterdam en zal van 15 oktober 2011 tot 29 oktober 2011 een bezoek brengen aan het westen van Kenia, namelijk Bungoma en Mt. Elgon district, waar zij onder andere de volgende activiteiten zal doen:

+ kennis opdoen van het onderwijssysteem;
+ medestudenten ontnoeten en same nles geven;
+ basisscholen bezoeken, waarvan 4 dagen lesgeven;
+ Kerkdiensten bezoeken;
+ bij kinderen thuis op bezoek gaan;
+ een spelmiddag organiseren voor straatkinderen;
+ het onderwijsproject bezoeken.

Het door Vink+Veenman gedoneerde geldbedrag zal worden besteed aan een onderwijsproject welke zich bezighoudt met het bouwen van schoollokalen, het bouwen van slaapkamers voor kinderen van nomaden en het bouwen van hekken om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.