Nieuwbouw brede buurtschool Den Haag

Project Brede Buurtschool Moerwijk te Den Haag
Opdrachtgever Gemeente Den Haag
Architect DP6 architectuurstudio, Delft
Aanneemsomklasse € 4.000.000,00-€ 7.000.000,00


In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Den Haag heeft Vink+Veenman b.v. zorggedragen voor de realisatie van een Brede Buurtschool in de wijk Moerwijk in Den Haag. Dit gebouw is gesitueerd aan de Ruysbroekstraat/ Rederijkerstraat.

Het gebouw met een bruto vloeroppervlakte van circa 5.500 m2 biedt onderdak aan verschillende gebruikers. De diverse functies komen onder 1 dak. In het gebouw komen namelijk 2 basisscholen, De Kleine Wereld (regulier onderwijs) en de Cor Emousschool (bijzonder onderwijs).

Daarnaast komen er in het gebouw een kinderdagverblijf, een BSO en verschillende multifunctionele ruimten. Bij het ontwerp van de school is uitgegaan van de energie- en binnenmilieuprestatie-eisen volgens klasse B van het Programma van Eisen van ‘Frisse scholen’.