Renovatie 17 woningen P. Krugerlaan

te Den Haag


ProjectRenovatie 17 woningen P. Krugerlaan te Den Haag
OpdrachtgeverStaedion, Den Haag
Architectnvt
Aanneemsomklasse 500.000,00 - 2.000-000,00


Vink+Veenman b.v. voert in opdracht van en in samenwerking met de Haagse woningstichting Staedion bij 17 (huur)woningen aan de Paul Krugerlaan in Den Haag grootschalig onderhoud uit.

De werkzaamheden aan de modelwoning zijn reeds gestart en medio februari zullen de overige woningen onderhanden worden genomen door ons vaste team van medewerkers en onderaannemers voor renovatie-werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
+ Dakwerkzaamheden;
+ Plaatsen van nieuwe kozijnen;
+ Gevelherstelwerk;
+ Binnen werkzaamheden;
+ Slopen en opnieuw optrekken van uitbouwen;
+ Herstelwerkzaamheden kopgevels.